شرکت خدمات گستر ادامه
شماره تلفن تهران 85300

نیروهای انسانی کارآمد سرمایه ارزشمند سازمانها

مدیران این مجموعه با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی کار آمد سرمایه های اصلی هر شرکت و سازمان است ، جذب همکاران متخصص ، خلاق و سخت کوش را سرلوحه روند توسعه منابع انسانی خود قرار داده است و با فراهم نمودن فرصت های شغلی مناسب تلاش می نماید با گزینش و جذب همکاران شایسته بدنه کارشناسی و مدیریتی  ممتاز و متمایزی را  برای شرکت فراهم نماید.
حضور در محیطی سرشار از پویایی ، فعال و صمیمی نخستین ویژه گی پیوستن به تیم کاری ادامه می باشد. در صورت تمایل به همکاری نیسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام فرمایید .
بدیهی است  تکمیل و ارسال این فرم و فرمهای مشابه هیچگونه تعهد و رابطه استخدامی را تحت هر عنوان که باشد برای شرکت در بر نداشته و نخواهد داشت .
انتخاب و نهایتا استخدام همکاران جدید نیاز به طی مراحل خاص و رعایت دستورالعمل فرایند جذب همکاران در شرکت ادامه را دارد.

همکار ما بشوید ( فرم همکاری شماره ۱)

تواناییهای خودتان در ارایه خدمات به شهروندان را در اینجا به اطلاع ما برسانید تا بتوانیم با هم همکاری داشته باشیم
  • نام شخصی که سفارش و اجرای خدمات از سوی شما را بعهده دارد
  • در صورتیکه تقاضا از سوی شرکت باشد
  • با اعداد لاتین بنویسید(مثال 85300000)
  • با اعداد لاتین بنویسید(مثال 0912XXXXXXX)
  • در صورت داشتن و یا نداشتن مجوز لطفا توضیح دهید
  • این فیلد مخفی بوده و فقط عنوان اینترنتی را به سی آرم منتقل میکند
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.